سازمان کنفرانس
پروفسور اکبر نیکخواه
پروفسور اکبر نیکخواه

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر مجید گلزار
دکتر مجید گلزار

دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر یزدان سلطانی
دکتر یزدان سلطانی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مهدی نبی پورافروزی
دکتر مهدی نبی پورافروزی

مدرس دانشگاه

دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

پارک علم و فناوری استان خوزستان

دکتر حسین علی امینی خواه
دکتر حسین علی امینی خواه

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

دکتر یوسف درویشی
دکتر یوسف درویشی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر جهانگیر محمدی
دکتر جهانگیر محمدی

دانشگاه گرگان

دکتر سید محمد حسینی
دکتر سید محمد حسینی

دانشگاه سید جمال اسد ابادی

دکتر محمد جلال زاده
دکتر محمد جلال زاده

دانشگاه ارومیه

دکتر داوود مافی غلامی
دکتر داوود مافی غلامی

دانشگاه شهرکرد

دکتر نازنین تبریزی
دکتر نازنین تبریزی

دانشگاه مازندران

دکتر غلامرضا عباس زاده
دکتر غلامرضا عباس زاده

سازمان اطلاعات و ارتباطات

دکتر رئوف مصطفی زاده
دکتر رئوف مصطفی زاده

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر پاکزاد آزاد خانی
دکتر پاکزاد آزاد خانی

دانشگاه باختر

دکتر پری موسی پور
دکتر پری موسی پور

دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمدحسن گرامی
دکتر محمدحسن گرامی

دانشگاه گنبد کاووس

دکتر الهام شاه حسینی
دکتر الهام شاه حسینی

دانشگاه شهر ری

دکتر بیوک صفرزاده
دکتر بیوک صفرزاده

دانشگاه پیام نور

دکتر ولی اله نظری
دکتر ولی اله نظری

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حجت محکویی
دکتر حجت محکویی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی شمس الدینی
دکتر علی شمس الدینی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عبدالله یزدی
دکتر عبدالله یزدی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر میثم جمالی
دکتر میثم جمالی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر جواد طباطبایی
دکتر جواد طباطبایی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر انسیه قربانی نیا
دکتر انسیه قربانی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سارا کریمی راد
دکتر سارا کریمی راد

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر زهرا حامدی
دکتر زهرا حامدی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر جلیل پور حسن
دکتر جلیل پور حسن

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مجید محمد شفیعی
دکتر مجید محمد شفیعی

دانشگاه اصفهان

دکتر حجت اله حمیدی
دکتر حجت اله حمیدی

دانشگاه صنعتی طوسی

دکتر رضا عباسی
دکتر رضا عباسی

دانشگاه شاهد

دکتر علی رمضانی
دکتر علی رمضانی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر امیررضا ابطحی
دکتر امیررضا ابطحی

دانشگاه خوارزمی

دکتر محمدحسین فروزان فر
دکتر محمدحسین فروزان فر

دانشگاه بم

دکتر آرش آذرخش
دکتر آرش آذرخش

دانشگاه فرهنگیان

دکتر اصغر زمانی
دکتر اصغر زمانی

موسسه آموزش عالی تحقیقات و برنامه ریزی

دکتر ناصر نصیری
دکتر ناصر نصیری

دانشگاه علامه خویی

دکتر علیرضا سروش
دکتر علیرضا سروش

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حسین عزیز نژاد
دکتر حسین عزیز نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فاطمه طالب زاده
دکتر فاطمه طالب زاده

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمدرضا گودرزی
دکتر محمدرضا گودرزی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر یحیی استادی
دکتر یحیی استادی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سید علی سیپور اذر
دکتر سید علی سیپور اذر

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سیروس آقا سیدی
دکتر سیروس آقا سیدی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی شمسی
دکتر علی شمسی

دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر مهناز همتی
دکتر مهناز همتی

دانشگاه پیام نور

دکتر حسین علی امینی خواه
دکتر حسین علی امینی خواه

دانشگاه پیام نور

دکتر علی امیری
دکتر علی امیری

دانشجوی دکتری تخصصی

دکتر کریم اسکندری
دکتر کریم اسکندری

دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا داداشی
دکتر علیرضا داداشی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مریم حق شناس
دکتر مریم حق شناس

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر الهام پورمهابادیان
دکتر الهام پورمهابادیان

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رزیتا ایلانی
دکتر رزیتا ایلانی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر آیت شوکتی
دکتر آیت شوکتی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سارا حاجی مظفری
دکتر سارا حاجی مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر زهرا احمدی
دکتر زهرا احمدی

دانشگاه ایلام

دکتر امین پیر محمدزاده
دکتر امین پیر محمدزاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی